แผนที่ บริษัท ฟูกุเทค จำกัด FUKUTECH CO., LTD.
89 หมู่ 16 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
89 Moo 16 Buanakarin Rd., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : 02-751-5778
Fax : 02-751-5779
E-mail : sales@fukutech.co.th, fukutech@hotmail.com
Website : www.fukutech.co.th