garage door and fire door
 

อุโมค์ป้องกันฝุ่น และ อุณหภูมิ (Dock Shelter) เป็นอุปกรณ์ติดหน้าประตูช่องโหลดสินค้า เพื่อซีล ด้านข้างรถ ป้องกันฝุ่น และ อุณหภูมิ ขณะขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับประเภทรถขนส่งสินค้า)
แบบต่างๆ มีรายละเอียดมีดังนี้

NORDOCK
Dock Seals
Dock Seal
Inflatable Dock Shelters
Inflatable Dock Shelters
Foam Frame Dock Shelters
Foam Frame Dock Shelters
Retractaframe  Shelters
Retractaframe Shelters
Rigid Frame Dock Shelters
Rigid Frame Dock Shelters